VI Międzynarodowa konferencja naukowa „Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna – współczesne wyzwania”

Przedsięwzięcie o charakterze interdyscyplinarnym, naukowym i praktycznym, dające pracownikom naukowym i dydaktycznym oraz doktorantom, magistrantom i praktykom, możliwości przekazania wiedzy i informacji o wynikach badań, a także wymiany poglądów i doświadczeń z różnych dziedzin i dyscyplin oraz kierunków i specjalności z zakresu bezpieczeństwa, zarządzania, medycyny i kultury fizycznej

Rejestracja